Search
Close this search box.
Search
Close this search box.
Search
Close this search box.

July 3, 2009

Sibika at Kultura

Sibika at Kultura   As part of a Filipino University, the Social Studies Department aims: 1. to make the students emulate desirable Filipino values and

Read More »
Mathematics Department

Mathematics Department As part of A Filipino University, the Mathematics Department aims to: 1. develop in the students the right attitude towards the effective utilization

Read More »
Mathematics Department

Mathematics Department As part of A Filipino University, the Mathematics Department aims to: 1. develop in the students the right attitude towards the effective utilization

Read More »
HELE/Computers

HELE / COMPUTER DEPARTMENT   HELE As part of a Filipino University, the Home Economics Education (HELE) aims: 1. to expose students to varied activities

Read More »
English Department

ENGLISH DEPARTMENT As part of a Filipino University, the English Department aims: 1. to develop and cultivate among the students desirable values of the Filipino

Read More »
Departamento ng Filipino

DEPARTAMENTO NG FILIPINO Bilang bahagi ng isang Filipinong Pamantasan layunin ng Kagawaran ng Filipino para sa kanyang mag-aaral na: 1. malinang ang kakayahan sa pakikinig,

Read More »

Quick Links