Search
Close this search box.
Search
Close this search box.
Search
Close this search box.
Home » Migrated » Filipino Department

Filipino Department

FILIPINO DEPARTMENT (KAGAWARAN NG FILIPINO)

Ang Kagawarang Filipino ay naglalayong
hubugin at maitanim ang pagka-Filipino sa pamamagitan ng paglinang,
pagpapayaman, at pagsasabuhay ng mabuting halagahan, kaugalian, at asala na
inaasahan sa isang mamamayang Filipino.

Hangarin ng Kagawarang Filipino na maikintal
sa mga mag-aaral ang kakayahang komunikatibo, replektibo o mapanuring
pag-iisip, pagiging makadiyos na may pagpapahalaga sa kapwa at kapaligiran, at
pagpapahalagang pampanitikan sa pamamagitan ng mga babasahin at teknolohiya
tungo sa pagkakaroon ng pambansang pagkakakilanlan, kultural na literasi, at
patuloy na pagkatuto upang makaagapay sa mabilis na pagbabagong nagaganap sa
daigdig.