Search
Close this search box.
Search
Close this search box.
Search
Close this search box.

June 29, 2010

Social Studies Department

SOCIAL STUDIES DEPARTMENT  The Social Studies Department aims to develop the students’ skills and abilities in critical thinking, cross-cultural understanding, intercultural dialogue and responsible leadership

Read More »
Science and Technology Department

 SCIENCE and TECHNOLOGY DEPARTMENT  The Science Department aims to mold students to become critical thinkers, problem solvers, responsible stewards, and engaged citizens equipped with scientific

Read More »
Mathematics Department

MATHEMATICS DEPARTMENT The Mathematics department aims to enhance the students’ ability to think and reflect logically and critically by engaging them in active and collaborative

Read More »
English Department

ENGLISH DEPARTMENT The English Department is committed in forming students to be eloquent, creative, and critical thinkers, speakers, and writers. The teaching of rhetoric allows

Read More »
Filipino Department

FILIPINO DEPARTMENT (KAGAWARAN NG FILIPINO) Ang Kagawarang Filipino ay naglalayong hubugin at maitanim ang pagka-Filipino sa pamamagitan ng paglinang, pagpapayaman, at pagsasabuhay ng mabuting halagahan,

Read More »
Christian Life Education

CHRISTIAN LIFE EDUCATION (CLE) DEPARTMENT The Christian Life Education Department, through its co-curricular and extra-curricular activities, is committed to forming holistic and conscientious individuals who

Read More »

Quick Links