Search
Close this search box.
Search
Close this search box.
Search
Close this search box.
Home » Migrated » Unang Misa ng taon umalab sa JHS

Unang Misa ng taon umalab sa JHS

Unang Misa ng taon umalab sa JHS

Adrian Lance Lagumbay
Punong Patnugot, La Liga Atenista

Napuno ng pag-aalab ang taunang Mass of the Holy Spirit ng Mataas na Paaralang Junior ng Pamantasang Ateneo de Zamboanga na ginanap ng ika-14 ng Hunyo sa bulwagan ng paaralan. Pinangunahan ito sa unang pagkakataon ng Arsobispo ng Zamboanga na si Kapita-pitagan at Kagalang-galang na Arsobispo Romulo T.Dela Cruz. Sinamahan siya ng mga Hesuwitang pari sa pamumuno ni Fr. Karel San Juan, pangulo ng pamantasan.

Ayon kay Dela Cruz, ang pagdiriwang sa misa ay pagdiriwang sa mga biyaya at regalo na taglay ng bawat isa na hinandugan ng banal na espiritu. Ang taon ding ito ay hudyat ng transpormasyon na kasalukuyang nagaganap sa buong pamantasan.

Kasama sa misa ang pagbabasbas sa mga bagong itinalagang tagapangasiwa at mga katuwang ng punongguro gayundin ang mga mag-aaral, kaguruan at kawani.

Nagtapos ang misa sa pagsamba at pagdarasal sa Mahal na Ina – Inang Maria na hinandugan ng awit sa pamumuno ng Compania Musica de Aguilas.