Search
Close this search box.
Search
Close this search box.
Search
Close this search box.
Home » Migrated » Buwan ng Wika 2011

Buwan ng Wika 2011

Year Level Contest


Buwan ng Wika Bulletin Board
(Pagkamamamayan)

1st yr – Kasaysayan ng wikang Filipino

2nd yr – Kamalayang Panlipunan

3rd yr – Kasaysayan ng Panitikang Filipino

4th yr – Wikang Filipino sa Makabagong Panahon

Kagamitan :4 cartolina (ididikit)

Paghahanda: mula Agosto 2 hanggang Agosto 12 n.h. pagkatapos ng klase

Paghuhusga: Agosto 15, 2011


Misa ng Bayan – Agosto 15, 2011 n. u.

Agosto 26, 2011 n.h. – Laro ng Lahi (INTRAMS)

Palosebo –Lahat

Unang Taon – Patentero
Hilahan ng Lubid
Habulan Relay

Ikalawang Taon – Cha-cha

Ikatlong Taon – Tumbang Preso

Ikaapat na Taon – Kadang-kadang

Shatong (guys) –Faculty and Staff

Sipa (girls) – Faculty and Staff


Agosto 27, 2011 – Pista sa Nayon

Konsepto – Kultura ng pagdiriwang ng Pista ng mga Pilipino

Paghahanda : mula alas-8 n.u.

Paghuhusga: May Pinakamagandang Konsepto – alas-11 n.u.

May Pinakamalinis na Silid-aralan – ala-1 n.h.

Palatuntunan sa pagtatapos ng pagdiriwang ng Buwan ng Wika

mula alas- 2 hanggang alas- 4 n.h.